Publicerad

Nya regler för e-förslag

En kvinna och en man filurar över sitt e-förslag.

För att kunna ta snabbare politiska beslut, förändras reglerna för e-förslag som lämnas in.

Det förändras

  • Röstningsgränsen höjs till 50 röster. När 50 personer röstat på ditt förslag, går det vidare till politisk behandling.
  • Röstningstiden kortas till 30 dagar.
  • Ett förslag tas inte upp, om någon annan lämnat ett snarlikt förslag under de senaste 24 månaderna.

Ändringarna börjar gälla 1 juni 2022.

De förslag som lämnats in innan dess kommer att hanteras enligt nuvarande regler. Det gör att det kan se ut på hemsidan som att röstningsgränsen inte är uppnådd men om förslaget har fått mer än 25 röster kommer det att hanteras av ansvarig nämnd.

Har du några bra idéer och förslag?

Här lämnar du ditt e-förslag