Publicerad

Härnösand och Kramfors får gemensam överförmyndarnämnd

Stadshuset från utsidan. Ljusblå stenhus med putsfasad. Kommunvapnet på fasaden.

Antalet ärenden till överförmyndarverksamheten har under åren succesivt ökat och blivit svårare. För att ge personer som har god man och förvaltare en ökad rättssäkerhet och minskad sårbarhet har Kramfors och Härnösands kommun ett samverkansavtal sedan januari 2022. Inför den nya mandatperioden finns ett förslag att även den politiska ledningen ska bli gemensam, det vill säga att kommunerna får en gemensam överförmyndarnämnd. 

Målet är höjd kvalitet, minskad sårbarhet och på sikt möjlighet till minskade kostnader för båda kommunerna. Härnösand blir värdkommun för samverkansorganisationen.

-Det här är ännu ett konkret bevis för att vi blir bättre när vi gör saker tillsammans. Denna gång var det Härnösand som blev värdkommun en annan gång så är det Kramfors som står värd för en kommande samverkanslösning, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Överförmyndarnämndens verksamhet

En person som inte själv kan ta tillvara på sina egna intressen i samhället kan få en god man utsedd av tingsrätten. En god man hjälper bland annat till med att sköta ekonomin och ta tillvara personens juridiska och ekonomiska rättigheter.

Överförmyndarens uppgift är att bedöma och föreslå tingsrätten att gode män och förvaltare utses och att därefter se till att de utsedda personerna sköter sina uppdrag.

I uppdraget ingår också att rekrytera god man och förvaltare och att utbilda dem så att de känner sig trygga i sina uppdrag.