Publicerad

70 nya statliga jobb till Härnösand!

Flygbild, vit kyrka i förgrunden, hustak, vatten och längst bort två kryssningsfartyg

Regeringen och civilminister Ida Karkiainen meddelade idag att de har för avsikt att fatta beslut om att omlokalisera statlig verksamhet från fyra myndigheter i Stockholm till Härnösand. Det handlar om 70 årsarbetskrafter och tjänsterna är kopplade till Skolverket, Socialstyrelsen, Sida och Kammarkollegiet.

- Jag är naturligtvis väldigt glad över regeringens beslut. Det har varit en lång process och äntligen har vi fått ett besked. Nu kommer vi på bästa sätt arbeta för att underlätta etableringen av de nya arbetsplatserna men också för att välkomna nya invånare till Härnösand, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Regeringen fortsätter arbetet med att öka den statliga närvaron utanför Stockholm. Att staten är närvarande i hela landet bygger allmänhetens förtroende och legitimitet för myndighetsutövningen. Genom detta beslut kommer sammanlagt 70 årsarbetskrafter att omlokaliseras från Stockholm till Härnösand, säger civilminister Ida Karkiainen i ett pressmeddelande.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får i uppdrag att inrätta och vara värdmyndighet för en kontorsgemenskap, med lokallösning och kontorsservice där Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket ska lokalisera delar av sina respektive verksamheter. Men även tjänster på Sida ska omlokaliseras till Härnösand och sedan tidigare har Skatteverket meddelat att myndigheten omlokaliserar verksamhet från Stockholm till Härnösand.

Regeringen gav den 30 augusti 2018 en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga närvaron i Härnösand och i slutbetänkandet (SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand) föreslogs just den lösning som nu presenteras.

De verksamheter det gäller är:

  • Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
  • Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- och sjukvård
  • Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet
  • Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och översättare.

- Vi har haft bra dialoger med regeringen under hela processen och har också känt att detta varit viktigt för dem. Sedan har vi själva också tagit initiativ till samtal och påstötningar, så det har inte givits någon möjlighet att glömma vare sig oss eller utredningen som ligger till grund för beslutet, säger Andreas Sjölander.

Senast 1 juni 2024 ska de nya arbetstillfällena vara på plats.

- Vi bryter trenden och ökar nu antalet statliga jobb i Härnösand, säger Andreas Sjölander. Det har varit en lång period av centralisering och Härnösand har drabbats hårt. Nu vänder det och det är otroligt skönt.