Publicerad

Platsen Härnösand ska bli starkare

två bilder bredvid varandra. På den vänstra står två personer och ser på tavlor på en vägg. På den högra springer två personer över ett berg med utsikt över havet.

Nu ska platsen Härnösand stärkas för att attrahera nya invånare, företag och besökare. Processen för att stärka platsvarumärket handlar framför allt om att förankra och samlas kring en gemensam bild i hela samhället av vad Härnösand är och ska vara.

I kommunens tillväxtstrategi är målen att Härnösands kommun år 2040 ska ha 30 000 invånare och 1 000 fler arbetstillfällen än idag. För att nå de målen krävs inflyttning, nya etableringar och utveckling av det befintliga näringslivet.

− I arbetet framåt är det viktigt att vi jobbar tillsammans i hela samhället och har en gemensam bild av vad vi är och vart vi är på väg, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Arbetet med platsvarumärket har pågått i flera år. Kommunens tillväxtavdelning och kommunikationsavdelning leder arbetet och nu blir det en nystart efter två år med pandemi. Framför allt handlar det nu om att involvera fler och förankra arbetet i hela samhället, bland företag, föreningar, resten av kommunorganisationen, andra organisationer och privatpersoner.

Bland annat blir det dialoger med särskilt inbjudna representanter från olika delar av samhället och en öppen enkät där vem som helst kan delta. De frågor som ska diskuteras är:

  • Vad gör dig stolt över Härnösand?
  • Vad kan vi säga om Härnösand som andra inte kan säga om sina platser?
  • Hur skulle du vilja att Härnösand uppfattas i framtiden?

− Kommunen ska fortsätta att vara drivande och alla som vill och kan får vara med och bidra och samverka för Härnösands bästa. Målet med det här arbetet är att öka stoltheten vi känner och koncentrera och översätta den till ord, bilder och känslor som vi alla kan förmedla i allt vi gör, säger Andreas Sjölander.

Här kan du svara på den öppna enkäten Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer eller har några frågor om processen, kontakta:
Marie Zetterlund, projektledare, 0611-34 82 29, marie.zetterlund@harnosand.se