Publicerad

Arbetslösheten sjunker

Arbetslösheten i Härnösand låg i maj på 9,3 procent. Det är första gången på många år som statistiken visar ett ensiffrigt tal och trenden har varit tydligt nedåtgående de senaste 18 månaderna.

− Det är glädjande siffror. Samtidigt handlar det ytterst inte om siffror och statistik utan om människor som har fått en möjlighet till egen försörjning genom ett arbete eller har börjat studera, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

I januari 2021 hade Härnösand en arbetslöshet på 12,0 procent, men sedan dess har den långsiktiga trenden varit tydligt nedåtgående, även i övriga länet och i landet som helhet. Härnösand har fortfarande den högsta arbetslösheten i länet, men med en av de brantaste kurvorna nedåt.

en ung kvinna står vid en pekskärmsterminal

− Trenden är bra, men siffrorna är fortfarande höga och vi måste fortsätta att arbeta strategiskt. Vi ser att arbetslivsförvaltningens satsningar på nya verksamheter ger resultat. Utöver det anställer till exempel Kriminalvården många människor och framöver finns många positiva satsningar på gång. 70 nya statliga jobb, Rastas etablering vid Högakustenbron och en eventuell fabrik i Torsboda är bara några exempel, säger Andreas Sjölander.