Publicerad

Reningsverket nedbrunnet

Resterna av en nedbrunnen byggnad

Reningsverket i Norrstig totalförstördes i den brand som utbröt onsdag 15 juni. HEMAB ber de berörda kunderna att tills vidare använda avloppen så lite som möjligt.

De cirka 1 200 kunderna i och kring Älandsbro står nu utan reningsverk och spillvattnet rinner därmed ut i Älandsfjärden. HEMAB tar kontinuerligt prover på vattnet i fjärden och jobbar också intensivt med att hitta olika temporära lösningar för att kunna ta hand om avloppsvattnet.

Kunderna kan använda sina avlopp som vanligt, men uppmanas att vara restriktiva, till exempel undvika att tvätta, duscha kortare tid etc.

Läs mer om följderna av branden på HEMAB:s hemsida Länk till annan webbplats.