Publicerad

Mer pengar till skola och fritid

Två glada barn i skolan.

Till kommunfullmäktiges sammanträde idag måndag ligger ett förslag om att skjuta till mer pengar till både skolnämnden och samhällsnämnden.

Förslaget är att skolan för detta budgetår får ytterligare 11,5 miljoner kronor. Detta som kompensation för uteblivna statsbidrag. Utöver detta föreslås skolnämnden tilldelas drygt 8 miljoner kronor efter 2022 års löneöversyn. Även samhällsnämnden ska enligt förslaget få mer pengar.

-Enligt den skatteprognos som ligger får vi mer pengar än vad vi tidigare planerat för. Kommunstyrelsen föreslår i bred enighet att använda pengar från detta till skolan. Förändringarna i statsbidrag ligger utanför skolans möjlighet att påverka eftersom beskeden kom först under hösten 2021. För att skolan i Härnösand inte ska drabbas allt för mycket av dessa statsbidragsminskningar vill vi skjuta till motsvarande belopp, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande

Även samhällsnämnden ska enligt förslaget få tillskott av pengar. Detta för att klara de förbättringar som gjorts i kollektivtrafiken med större linjenät och utökad kvällstrafik. För det får nämnden 2,4 miljoner. Sedan får de ytterligare 1 miljon som kompensation för att bland annat simhallen haft mindre intäkter under coronapandemin.

Beslut kring förslagen ska fattas på kommunfullmäktiges sammanträde idag måndag den 20 juni.