Publicerad

Civilministern i samtal om 70 nya jobb

Fyra personer i samtal. Tre personer tittar på civilministern. Alla sitter vid ett bord.

Civilminister Ida Karkiainen, politisk sakkunnig John Josefson, riksdagsledamot Jasenko Omanovic och kommunstyrelsens ordförande i Härnösand, Andreas Sjölander (s).

Civilminister Ida Karkiainen besökte Härnösand. På programmet stod bland annat besök hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) tillsammans med Härnösands kommun. På plats blev det samtal om de 70 nya statliga jobb som omlokaliseras till Härnösand och det värdskap som SPSM ska stå för.

Det handlar om 70 årsarbetskrafter och tjänsterna är kopplade till Skolverket, Socialstyrelsen, Sida, Kammarkollegiet och Skatteverket.

Specialpedagogiska skolmyndigheten får i uppdrag att inrätta och vara värdmyndighet för en kontorsgemenskap, med lokallösning och kontorsservice.

SPSM:s generaldirektör Fredrik Malmberg deltog och under samtalet och pratade bland annat om de goda erfarenheter myndigheten har av sin placering i Härnösand.

SPSM har växt från 30 medarbetare i Härnösand 2008 till 75 idag. De upplever att det är lätt att få tag på personal med rätt kompetens och ser stora fördelar med att finnas i ett lokalt sammanhang och ändå vara en del av en större helhet.

Efter sommaren öppnar Skolverket ett regionalt kontor i Härnösand, det första i landet, med tre medarbetare. Även här fungerar SPSM som värdmyndighet och lärdomarna de har med sig från Skolverkets etablering tar de med sig in i arbetet med Socialstyrelsen och Kammarkollegiet.

Senast 1 juni 2024 ska de nya arbetstillfällena vara på plats i Härnösand.