Publicerad

Sambiblioteket stänger för renovering
27 juni - 8 augusti

En grönskande rosbuske och i bakgrunden ser man byggnaden Sambiblioteket.

Från måndag den 27 juni till 8 augusti är Sambiblioteket stängt på grund av en omfattande renovering av trägolven på plan 2.

Några av Sambibliotekets verksamheter omlokaliseras under stängningen. Servicecenter flyttar tillfälligt in i Johannesbergshuset på andra sidan stadsparken på Johannesbergsgatan 3.
Servicecenter har öppet alla vardagar klockan 8.00-16.30. Utöver vår vanliga service kommer du ha möjlighet att låna dator och göra ärenden upp till en timme per dag, du kan få hjälp att skriva ut, kopiera och scanna. Du kommer också kunna läsa dagstidningar.

Mer information hittar om vilka verksamheter som omlokaliseras och renoveringen hittar du här: