Publicerad

Nya regler för boende till flyktingar

husfasader i olika färger, tak och balkonger

Från den 1 juli tar kommunerna i Sverige över boendeansvaret för de flyktingar som kommer från Ukraina. Migrationsverket har gjort en fördelning som talar om hur många flyktingar varje kommun har ansvar för. Vissa kommuner har tagit emot fler flyktingar än vad fördelningen säger - så är det i Härnösand. Det innebär att vissa av de flyktingar som kommit hit måste flytta till en annan kommun.
Det är Migrationsverket som beslutar vilka som får bo kvar i Härnösand och vilka som måste flytta.

De flesta av de som måste flytta från Härnösand hamnar i Sveg. De personer som inte flyttar till den kommun som Migrationsverket bestämt kommer inte att beviljas bostad, hyra eller försörjningsstöd enligt domar som gällande egenbosatta.

De som har frågor kring de nya reglerna är välkomna till den drop-in-verksamhet som Härnösands kommun har på Arbetsmarknadstorget, Köpmangatan 5, klockan 10-16 alla vardagar under vecka 26. Där finns tolk på plats för att förmedla frågor och svar mellan personer som inte har gemensamt språk.

Även vecka 27 är Arbetsmarknadstorget öppet. Då är öppettiderna tisdag 10-12 och torsdag 13-16.

De som kommer till Arbetsmarknadstorget ska ta med sig alla dokument gällande ärendet och id-handling.

Bakgrund

Bakgrunden till de nya reglerna är Migrationsverkets uppdrag om att åstadkomma en jämnare fördelning över landet när det gäller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

Syftet med de nya fördelningstalen är att få till en jämn fördelning av skyddsbehövande över landet så att kommunerna ska ha så bra förutsättningar som möjligt att hjälpa dem med boende, barnomsorg och skola med mera.

Migrationsverket räknar med att 55 000 skyddsbehövande från Ukraina kommer till Sverige under 2022, men att 5 000 av dem återvänder under året. Sammantaget skulle därmed 50 000 skyddsbehövande vara inskrivna hos Migrationsverket vid årets slut.

Migrationsverket har föreslagit fördelningstal på kommunnivå, baserat på det totala antalet skyddsbehövande som beräknas finnas i Sverige i slutet av 2022. Förslaget är framtaget med hänsyn till:

  • kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar
  • befolkningsstorlek
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn
  • samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen, inklusive personer med tillfälligt skydd.