Publicerad

Smittspridningen av covid-19 ökar

Illustration där en person sitter på en bänk vid en kanal i en stad. I kanalen kommer en stor våg. I en tankebubbla står det: ”Oj en ny våg! Hur var det nu igen? Jo, stanna hemma om du är sjuk.”

Smittspridningen av covid-19 ökar nu i Västernorrland och beräknas öka ännu mer den närmaste tiden. Härnösands kommun inför munskydd för personalen inom äldreomsorgen och invånarna uppmanas att noga följa de rekommendationer som finns, särskilt när det gäller kontakten med äldre och sårbara grupper.

Smittspridningen har varit hög i övriga Europa under en tid och nu tycks det vara Sveriges tur att få ökad smitta. Det är en ny variant av omikron som nu sprids. Den nya varianten är väldigt smittsam, men ger för den som är ung och frisk i de flesta fall inga allvarliga symptom.

Däremot behöver våra sårbara grupper skyddas och därför ska personalen på kommunens äldreboenden, inom hemtjänsten och funktionsstöd använda munskydd från och med måndag 11 juli. Besökare till de äldre uppmanas också att använda munskydd och framför allt stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom.

För att hjälpa till att stoppa smittspridningen är det viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma om du är sjuk och har symptom som kan vara covid-19.
  • Vaccinera dig om du inte redan gjort det.
  • Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig.