Publicerad

Mathias Eriksson får Tillgänglighetspriset 2022

Mathias Eriksson med personal

Från vänster: Malin Bley, Herity Merhawi och Mathias Eriksson

Tillgänglighetspriset 2022 tilldelas Mathias Eriksson som driver Restaurang Royal. Mathias får priset för sitt engagemang för personer med funktionsvariationer. Mathias har i nio års tid arbetat som handledare för personer i daglig verksamhet.

- Det känns ju jätteroligt, men det här är ju en självklarhet för mig. Det ska vara normen och inte något som egentligen ska behöva prisas, säger Mathias.

I motiveringen står det bland annat att Mathias får alla att känna sig delaktiga, han visar värme och respekt för medarbetare.

- Det känns rörande och väldigt fint att ha fått den motiveringen, men vi är ju bara som vi är och delaktigheten är något som alltid spelat en stor roll för mig. Jag tycker att vi som medmänniskor ska lämna så goda avtryck efter oss som det bara går. Ända sedan jag började i branschen har jag haft en vilja och önskan om att arbetsplatsen ska inkludera så många olika människor som det är möjligt, säger Mathias.

Alla behandlas lika

Malin Bley har haft sin dagliga verksamhet på Restaurang Royal sedan 2016 då Mathias öppnade. Innan jobbade hon med Mathias på Restaurang Portalen. Det har totalt blivit nio år i restaurangyrket. Hon arbetar med att ta hand om gästerna, plocka disk, skära grönsaker och allt det andra man kan göra på en restaurang.

- Det bästa med den här arbetsplatsen? Det är att alla behandlas lika här! Mathias är en så snäll och omtänksam människa och han är nog den handledaren alla vill ha. Jag är så glad att Mathias fått det här priset och att vi som är i dagliga verksamheter uppmärksammas, säger Malin.

Pris för den som förbättrat tillgängligheten

Tillgänglighetspriset delas ut till en person, en förening, ett företag eller någon verksamhet inom kommunen som har förbättrat tillgängligheten i Härnösands kommun. Det kan vara någon eller några som har gjort samhället mer tillgängligt, delaktigt eller jämlikt.

- Mathias ser till individen och alla medarbetares lika värde. Att vara del av ett team och få ha en meningsfull vardag är viktigt för alla och den värme och respekt Mathias och hans medarbetare visar varandra är beundransvärt och värdefullt. Därför får Mathias Tillgänglighetspriset 2022, säger Ingemar Wiklander, ordförande i Trygghetsrådet, Härnösands kommun.

Priset delas ut i samband med Kommunfullmäktige den 26 september.

Motivering:

”Genom att se alla medarbetares lika värde och för att på ett professionellt sätt leda och fördela arbete utifrån den enskildes förutsättningar har han under nio års tid verkat som handledare på Företagsplats för Daglig verksamhet inom Funktionsstöd. Att vara delaktig i ett team och att ha en meningsfull vardag är en viktigt för alla och den värme och respekt han och övriga på arbetsplatsen visar för medarbetaren är beundransvärt och värdefullt. En förebild för andra. När den enskilde själv uttrycker att "- jag vill aldrig sluta jobba här" så tolkar jag att det står för ett framgångsrikt koncept.”