Publicerad

Nytt råd ska samordna planering och exploatering

flygbild över en stad som ligger vid vatten

Ett nytt kommunalt politiskt råd har bildats i Härnösands kommun. Rådet för planering och exploatering (PEX-rådet) ska fungera som en samordnande part när det gäller samhällsplanering.

I rådet sitter politiker från både kommunstyrelsen och samhällsnämnden.

− PEX-rådet ska vara en länk mellan nämnderna och komma in på ett tidigt stadium i frågor som rör samhällsplanering. På så sätt skapar vi snabbt en gemensam syn på frågorna och ett effektivt arbete framåt, från övergripande planering till detaljplanering, bygglov och exploatering, säger rådets ordförande Johan Sundqvist (MP).

PEX-rådet är framför allt ett rådgivande organ, men kan fatta enklare inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet i planerings- och exploateringsfrågor. Rådet fungerar även som referensgrupp när nya planer och program som rör samhällsplaneringen ska tas fram.

Läs mer om PEX-rådet här