Publicerad

Kassagirot har försvunnit

kontanter i en ett sedelfodral

31 augusti var sista dagen då det gick att betala räkningar, göra kontoinsättningar, kontantuttag och sätta in dagskassa via Kassagirot.

Kassagirot är en betaltjänstlösning för kontanthantering av räkningsbetalningar, kontoinsättningar, kortuttag och dagskassa. Systemet används idag av cirka 150 ombud i Sverige. ClearOn, företaget bakom Kassagirot har beslutat att avveckla tjänsten från och med 1 september.

Vi vet att det ställer till problem, framför allt personer som saknar bankkonto, ofta nyanlända som ännu inte fått personnummer och svensk ID-handling, men också äldre och människor med sämre ekonomi som har betalningsanmärkningar eller pågående skuldsanering. För de här grupperna minskar platserna där de kan betala sina räkningar avsevärt.

Det personer som från och med den 1 september inte längre kan betala räkningar vi Kassagirot har i dagsläget två alternativ:

  • Utföra sina ärenden på närmsta Change Group, eller bankkontor som erbjuder kontant räkningsbetalning över disk.
  • Om man har ett bankkonto, kan man vända sig till sin bank för att hitta andra sätt att betala sina räkningar på, där brevgirotjänster eller autogirot kan vara tänkbara lösningar.

Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka att det finns betaltjänster som motsvarar samhällets behov. Härnösands kommun har varit i kontakt med länsstyrelsen och berättat om vilka problem som uppstår nu när kassagirot försvinner. Länsstyrelsen har i sin tur tagit frågan vidare till berörda departement.

Mer information finns på Länsstyrelsen i Västernorrlands sida. Länk till annan webbplats.