Publicerad

Säg vad du tycker om Härnösand

illustrerad bild av två personer som går i stadsmiljö. Den ena säger: Jag har fått medborgarundersökningen. Den andra svarar: Vad bra. Den ska du svara på. Då är du med och påverkar framtiden i Härnösand.

Nu är det dags för den årliga medborgarundersökningen. 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor får chansen att tycka till om allt från kommunal service till hur Härnösand är som plats att bo och leva på.

− Är du en av dem som blivit utvald så ta chansen att svara. Dina svar är viktiga för oss i det framtida arbetet med att utveckla vår kommun. Och det är lika viktigt att få veta vad som är bra som vad som kan fungera bättre, säger kommundirektören Lars Liljedahl.

Medborgarundersökningen görs varje höst och i förra årets undersökning var Härnösandsborna mer nöjda med sin kommun än året innan. Av de 29 frågeområdena ökade betyget på 26 områden medan betyget för övriga tre områden var oförändrat.

Tyvärr är svarsfrekvensen relativt låg och resultaten måste därför tolkas försiktigt. Svarsfrekvensen låg på 42 procent och ungefär där har den legat i många år, både i Härnösand och resten av landet.

− Just därför är det så värdefullt att den som blir utvald också väljer att svara. Vi kan se trender, men med en högre svarsfrekvens får svaren ännu mer tyngd och kan ge oss den vägledning vi vill ha och behöver när vi ska forma framtiden för Härnösand, säger Lars Liljedahl.