Publicerad

Klart med finansiering till Kvinnojouren och Tjejjouren

Kommunstyrelsen har beslutat om pengar till Kvinnojouren och Tjejjouren för 2023. Jourerna drivs i föreningsform och de hade ansökt om 852 000 kronor i föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade att de skulle få hela det ansökta beloppet.

-Kvinnojouren Härnösand är bokstavligen en livsavgörande verksamhet. Idag söker de pengar årligen. Vår ambition är att skapa en mer långsiktig och stabil finansiering för denna viktiga verksamhet, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att tillsammans med Kvinnojouren och Tjejjouren försöka hitta finansieringsalternativ som ger en mer långsiktig lösning för föreningens verksamheter. Allt för att underlätta för föreningen att planera sin verksamhet i ett längre perspektiv.