Publicerad

Ökade skatteintäkter positivt för kommunekonomin

flygbild över en stad som ligger vid vatten

Kommunstyrelsen i Härnösand fick vid sitt sammanträde den här veckan ta del av en ekonomisk rapport över kommunens ekonomiska läge fram till och med juli månad. Rapporten visar ett resultat på +45 miljoner kronor, vilket är drygt 8 miljoner kronor bättre än budgetmålet. Största anledningen till de positiva siffrorna är större skatteintäkter än beräknat.

- Den här rapporten pekar mot att vi kan göra ett stabilt resultat 2022. Men, med kriget i Ukraina, den höga inflationstakten och kraftigt ökade energipriser finns en uppenbar risk för en lågkonjunktur de kommande åren. Vi behöver göra oss beredda på det och fortsätta arbeta hårt för att de skattemedel vi har används på ett så klokt och effektivt sätt som möjligt, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.