Publicerad

Utsprångskajen ska renoveras

ett stort segelfartyg vid en kaj där många människor finns

Skolfartyg är ett exempel på fartyg som kan använda den nya Utsprångskajen.

Utsprångskajen ska renoveras till sitt ursprungliga skick. Det beslutade ett enigt kommunfullmäktige i juni när en tioårig investeringsplan antogs. Bygget av kajen beräknas ske 2024-2026.

− Det känns väldigt bra att vi i enighet har bestämt oss, inte bara om Utsprångskajen. Vi har tagit ett samlat grepp om alla större investeringar som behöver göras de närmaste tio åren och sett till att de hänger ihop och kompletterar varandra, både funktionellt, ekonomiskt och tidsmässigt, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Tioårsplanen är preliminär och ska revideras en gång om året. Andra stora investeringar i planen är till exempel Nybron, Nybrogatan och Skeppsbron. Utsprångskajen ska renoveras till samma storlek och form som tidigare, det vill säga 170 meter lång. Längs kajen är det 6-10 meter djupt.

Den är främst avsedd för mindre fartyg från exempelvis Kustbevakningen, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk (FMV) och sjöfartsutbildningar. Det kan även bli aktuellt med mindre kryssningsfartyg.

− Viking Cinderella och andra större kryssningsfartyg, liksom givetvis fraktfartygen, kommer även fortsättningsvis att lägga till i djuphamnen. Den är bäst lämpad för det, men Utsprångskajen blir ett väldigt fint komplement, säger Andreas Sjölander.

Innan bygget kan komma igång måste de nödvändiga tillstånden sökas. Det sker under 2023 och sedan kan bygget starta 2024. Den preliminära investeringskostnaden är beräknad till 120 miljoner kronor.

Kajen var tidigare en populär plats att vistas på, bland annat för fiske. Än så länge är det inte bestämt hur kajen ska se ut, mer än att den ska göras så tillgänglig som möjligt.

− Utsprångskajen är en del av hela stråket längs Skeppsbron och både utseende och funktion ska smälta samman med hur Skeppsbron så småningom utformas. Där pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för hela området, säger Andreas Sjölander.

Följ alla utvecklingsprojekt på harnosand.se/utveckla

Den tioåriga investeringsplanen

Stora projekt och preliminär byggtid

  • Nybrogatan, 2023-2025
  • Muddring Nattviken, 2024
  • Nybron, 2024-2026
  • Utsprångskajen, 2024-2026
  • Skeppsbron, 2027-2029