Publicerad

Socialnämnden bjuder in till öppet sammanträde

Rådhuset.

På måndag 3 oktober klockan 18.00 har du möjlighet att vara med vid socialnämndens sammanträde i kommunfullmäktigesalen i Rådhuset.

Hålltider för sammanträdet

Hålltider för sammanträdet

Tid

Ärenden

18.00-18.45

Forskning kring ELR, Every day life rehabilitation
Maria Holknekt och Claes HJ Lindberg.

18.45-19.45

Delårsrapport 2022
Controller.

19.45-20.05

Fika

20.05-20.20

Återrapport - Utökad grundbemanning
Sussane Sjöberg.

20.20-20.25

Justering av riksnormen
Solbritt Höglund.

20.25-20.35

Information från förvaltningen

20.35-20.45

Information från ordförande

20.45-21.00

Frågor från allmänheten


Beslutsmöte

Rådhuset
Nybrogatan 8
Härnösand