Publicerad

Hur förberedd är du om elementen kallnar och kylen blir varm?

ljus, fotogen, pasta, vattenflaskor, batterier, varma kläder, medicin, kontanter

Bra saker att ha hemma

Vid en allvarlig storm, it-störning eller väpnad konflikt kan det vi tar för givet sluta att fungera. Därför är det bra att vara förberedd. Det viktigaste är att ha mat, dricksvatten,
värme och möjlighet att ta emot viktig information. Om krisen eller kriget kommer behöver vi alla hjälpas åt. Sakerna på bilden är sådana som är bra att ha hemma.

Den här veckan är det krisberedskapsveckan, en årlig kampanj som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den leds av MSB och genomförs i hela landet. Årets tema är mat. Under veckan delar Härnösands kommun olika tips och fakta kring krisberedskap.

Idag delar vi med oss av MSB:s faktablad om hemberedskap som finns på tio olika språk för utskrift, inklusive lätt svenska. Känner du någon som talar något av dessa språk, dela gärna med dig av faktabladen.

Faktablad hemberedskap Arabiska Pdf, 1.1 MB.

Faktablad hemberedskap Engelska Pdf, 2.8 MB.

Faktablad hemberedskap Farsi Pdf, 1.1 MB.

Faktablad hemberedskap Lättsvenska Pdf, 2.8 MB.

Faktablad hemberedskap Polska Pdf, 1.1 MB.

Faktablad hemberedskap Somaliska Pdf, 1.2 MB.

Faktablad hemberedskap Spanska Pdf, 1.2 MB.

Faktablad hemberedskap Svenska Pdf, 2.9 MB.

Faktablad hemberedskap Tigrinja Pdf, 2.9 MB.

Faktablad hemberedskap Turkiska Pdf, 1.1 MB.

Källa: MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)