Publicerad

Check på trygghetsvandring 2022

gruppbild tagen utomhus flera kvinnor och män tittar in i kameran

På bilden från vänster: Morteza Rezai Fältgruppen, Susanna Sapage Westerlinds, Niclas Hälldahl Samhällsförvaltningen, Göran Albertsson Härnösandshus, Robin Gradin Polisen, Helen Malmborg tf våldsförebyggande samordnare, Christina Lindberg politiker (c) och Mattias Melander Fältgruppen.

Nu är trygghetsvandringen för 2022 genomförd. Fastighetsägare, polis, politiker och tjänstemän från kommunen gick tillsammans i Härnösands centrum. De samtalade om åtgärder som kan göra centrum tryggare och mer trivsamt.

- Några av de saker vi såg var att en del häckar behöver klippas ner och vissa träd behöver grenas ur. Detta för att belysningen ska få bättre effekt när det är mörkt, säger Helén Malmborg, tillförordnad våldsförebyggande samordnare i Härnösands kommun.

Under vandringen såg gruppen också en hel del klotter som gjorts ganska nyligen som behöver tas bort.

- Det var ett engagerat gäng med olika professioner som gjorde vandringen. Alla med olika infallsvinklar och ansvarsområden. I samverkan kan vi se till att många av de förbättringar vi vill göra bli verklighet, säger Helén Malmborg.

#WeDo

#WeDo är samlingsnamnet för Härnösands kommuns arbete mot våld i alla former, trakasserier och mot kränkande behandling.