Publicerad

Delårsrapport pekar på bra resultat

flera sedlar och mynt ligger på ett bord

Kommunens delårsrapport pekar på ett bra resultat för 2022. Prognosen för hela året är ett positivt resultat på 46,1 miljoner kronor, drygt 10 miljoner bättre än budgeterat. Det innebär ett överskott på 2,4 procent.

Det goda resultatet beror främst på att skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 50 miljoner kronor jämfört med budget. Två av kommunens nämnder, socialnämnden och skolnämnden, beräknas däremot visa underskott, framför allt beroende på ökade personalkostnader.

Sammantaget visar prognosen alltså ett bättre resultat än förväntat och kommunen uppfyller därmed kriterierna för god ekonomisk hushållning. Kommunkoncernen som helhet, där de kommunala bolagen ingår, beräknas dock inte nå god ekonomisk hushållning då bolagen helt eller delvis inte förväntas nå de ekonomiska målen för året.

− Vi har fortfarande utmaningar, framför allt inom socialnämnden och skolnämnden. Men det är glädjande och välbehövligt med ett starkt resultat. Inte minst med tanke på det geopolitiskt osäkra läget och en lågkonjunktur som kommer att påverka oss de kommande åren, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).