Publicerad

Stor satsning på jämställdhet

fem personer står i en ring och gör en gemensam high-five

Härnösands kommun gör en långsiktig satsning på ökad jämställdhet. Kommunstyrelsen har beslutat att underteckna den europeiska deklarationen för jämställdhet samt att ansöka om att delta i ett modellkoncept för jämställd styrning och ledning som Sveriges kommuner och regioner (SKR) organiserar.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män omfattar 30 artiklar med åtaganden för ökad jämställdhet. Genom att underteckna deklarationen åtar sig kommunen att inom två år upprätta en handlingsplan för jämställdhetsarbetet. 115 av landets 290 kommuner har hittills ställt sig bakom deklarationen.

Deklarationen omfattar såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och service till invånare. Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra allt beslutsfattande och ske som en integrerad del av ordinarie arbete, inte någonting som händer vid sidan om.

Kommunen har också ansökt om att delta i SKR:s ”Modellkoncept för jämställd styrning och ledning – jämställdhetsintegrering” under åren 2023-2025. Syftet med konceptet är att lära av andra kommuner som har lyckats med sitt arbete med jämställdhetsintegrering, att analysera sin egen verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt att genomföra förändringar av arbetssätt som leder till bättre service på lika villkor för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.

− Jämställdhet är ett av våra prioriterade områden och även om vi nyligen kom på en mycket fin femte plats i Sverige i en jämställdhetsundersökning så är vi inte nöjda. Det finns mycket kvar att göra och målet är att jämställdhetsglasögonen alltid ska vara på i alla sammanhang och i all vår verksamhet, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).