Publicerad

Ta sista chansen att svara på medborgarundersökningen

illustrerad bild av två personer som går i stadsmiljö.
Den ena säger: Jag har fått medborgarundersökningen. Den andra svarar: Vad bra.
Den ska du svara på. Då är du med och påverkar framtiden i Härnösand.

Nu närmar sig sista dagen för att svara på medborgarundersökningen. Frågan är om vi kan slå fjolårets resultat när det gäller antalet svar? Förra året var svarsfrekvensen 37 procent och det saknas några procentenheter för att nå dit.

Medborgarundersökningen görs varje höst genom att 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor får chansen att tycka till om allt från kommunal service till hur Härnösand är som plats att bo och leva på.

Hittills har 33,4 procent av dem svarat på enkäten och nu närmar sig slutdatumen för de utvalda. Måndag 31 oktober är sista dag för att skicka in enkäten med post. Den som väljer att svara digitalt har ytterligare några dagar på sig, till torsdag 3 november klockan 13.00.

− Ta chansen att svara. Ju fler som svarar, desto bättre blir undersökningen som underlag i det framtida arbetet med att utveckla vår kommun. Och det är lika viktigt att få veta vad som är bra som vad som kan fungera bättre, säger kommundirektören Lars Liljedahl.