Publicerad

Vi justerar gatubelysningen

Storgatan i Härnösand utanför Härnösands teater kvällstid

Härnösands kommun justerar tiderna för när gatubelysningen tänds och släcks. Detta som en del i arbetet med att spara energi.

-Vi är i ett sådant läge att alla behöver hjälpas åt och använda mindre el. Detta för att dämpa elkostnaderna, minska risken för effektbrist och visa solidaritet för Sverige och våra europeiska grannländer, säger Lars Liljedahl, kommundirektör.

Tiderna för när gatubelysningen tänds och släcks justeras med ungefär en timme på morgonen och en timme på kvällen.

-Vi har ändrat inställningarna så att gatubelysningen tänds och släcks vid ett något mörkare läge. Säkerligen kommer vi att få justera några gånger för att hitta bra tider, så att det blir en bra besparing men samtidigt inte blir alltför mörkt och därmed otryggt, säger Lars Liljedahl.

Härnösands kommun tittar tillsammans med de fastighetsägare som kommunen hyr lokaler av på fler olika åtgärder för att minska energianvändningen.

-Vi tittar brett, på både tekniska lösningar och hur vi kan åstadkomma beteendeförändringar. Vi lärde oss under pandemin att härnösandsborna har en fantastisk förmåga att anpassa och förändra beteenden när det behövs, säger Lars Liljedahl.

Exempel på tekniska lösningar är relän som gör att lampor tänds och släcks automatiskt. Byte till ledlampor och nyare armatur och styrning av motorvärmare.

När det gäller beteenden så jobbar vi för att alla ska komma ihåg att släcka lampor när de går hem, inte slentrianmässigt stoppa i motorvärmarsladden på bilen, utan bara har den på när bilen faktiskt ska användas. I möjligaste mån ta trapporna istället för hissen och inte använda automatiska dörröppnare i onödan, inte låta kaffekokare stå på hela dagen och så vidare.

Julbelysning i stan

Julbelysningen i Härnösands centrum har kommunen beslutat att behålla eftersom en sådan insats ger en väldigt liten minskning av elförbrukningen samtidigt som julbelysningen är ett väldigt uppskattat inslag under den mörkaste delen av året.