Publicerad

VR Studion i Härnösand fördjupar samarbetet med Framvik

Arbetslivsförvaltningens chef Ingrid Nilsson skakar hand med Framviks Maria Bauer.

Arbetslivsförvaltningens chef Ingrid Nilsson skakar hand med Framviks Maria Bauer. VR Studion, som Arbetslivsförvaltningen är en av initiativtagarna till, och Framvik är nu överens om att fördjupa sitt samarbete.

VR Studion i Härnösand tar nästa steg och inleder ett fördjupat samarbete med snabbväxande EdTech-företaget Framvik. Samarbetet syftar till att göra Framviks applikationer och utbildningsmaterial tillgängligt i VR Studions utbud och tillsammans utveckla nya applikationer till fler målgrupper.

- När vi började planera för VR Studion på Technichus hade vi en vision om att bli först i Norrland. Det målet har vi nått. Nu blickar vi framåt och arbetar för göra Härnösand till ett Mecka inom EdTech – med Framvik får vi en riktigt stark spelare med oss på den resan, säger Marcus Claesson, vd för Technichus i Mittsverige AB.

VR Studion i Härnösand blev i februari 2022 först i Norrland med en komplett VR-stödd utbildningsmiljö. Med Framvik som partner ökar möjligheterna för båda att växa genom att utbudet av träningsmöjligheter blir större.

- Vi visste tidigt att VR Studion var en satsning som låg väldigt rätt i tiden, men utvecklingen har gått snabbare än vad till och med vi vågade drömma om. Det här samarbetet är en milstolpe för oss. Nu kan vi fortsätta att utvecklas med målet att VR Studion och Härnösand ska vara ledande inom utbildning med VR som stöd, säger Ingrid Nilsson, chef för Arbetslivsförvaltningen i Härnösand.

Framvik utvecklar it-lösningar för utbildning på den snabbt växande marknaden för EdTech (Educational Technology). Företagets unika applikation som gör det möjligt att träna konflikthantering i virtual reality (VR) har redan från starten varit en viktig del av VR Studions erbjudande till kunderna. Arbetslivsförvaltningens och Technichus engagemang i VR Studion tilltalar Framviks grundare Maria Bauer:

- Vi har mycket gemensamt. I grunden brinner vi starkt för utbildning, och jag gillar VR Studions syn på utbildning som något som skapar delaktighet i samhället. Framvik har arbetat länge för fredliga och inkluderande samhällen och mot hot och våld. Att utbilda medarbetare i bemötande för att minska konflikter är vårt viktigaste uppdrag! Dessutom älskar vi alla teknik!

Sedan starten i februari har över 1000 personer provat utbildningsmiljön där användaren placeras i datorsimulerade miljöer och scenarier, och även kan interagera i miljöerna. Kunderna är allt från skolor och socialtjänst till universitet, myndigheter, privata företag och Region Västernorrland.

- Vi och Framvik hade både höga förväntningar och vi har alltmer sett värdet av varandra. De har unika applikationer inom sitt område, vi är duktiga på att nå ut – att hitta kunderna, säger David Gisselman, utvecklingsledare, Technichus i Mitt Sverige AB och VR Studion.

De goda erfarenheterna gör att VR Studion får förtroendet att marknadsföra och sälja utbildningar med Framviks applikation, D-Escalator. I dagsläget finns tio scenarier för träning i applikationen, men redan till sommaren 2023 räknar företaget med att ha ytterligare åtta scenarier klara. Alla fokuserar på träning i att hantera situationer där det finns inslag av konflikt, hot eller våld.

Samarbetet siktar dock ännu högre. Mängden kunder i Härnösand, och den stora bredden i testpersonernas bakgrund, gör också VR Studion till en viktig partner i utvecklingen av framtida scenarier.

- Den höga genomströmningen gör att vi får mycket feedback på våra produkter här. Både från kunderna och från VR Studions personal som jobbar mycket med produkterna och dessutom har god kompetens både när det gäller utbildning och teknik, säger Maria Bauer.

VR Studions hemsida. Länk till annan webbplats.