Publicerad

Gatubelysningen släcks mitt i natten istället

Storgatan utanför teatern, kvällstid, gatubelysningen är tänd.

Härnösands kommun ändrar tiderna för när gatubelysningen ska vara släckt. Belysningen kommer nu att släckas mellan klockan 03 och 05 på nätterna för att det inte ska vara mörkt på morgonen när många människor är ute och rör sig.

Hittills har gatubelysningen tänts en timme senare på kvällen och släckts en timme tidigare på morgonen. Efter att det infördes har det kommit en hel del synpunkter till kommunens kundforum och kommentarer i sociala medier.

- Framför allt handlar kommentarerna om att det är för mörkt mellan klockan 7 och 8 på morgonen när många barn och vuxna är på väg till skola och jobb. Vi har tagit till oss dessa kommentarer och testar därför nya tider, säger kommundirektör Lars Liljedahl.

Det är ovanligt med fallolyckor och andra olyckor med oskyddade trafikanter mellan klockan 03 och 05. Det är en av anledningarna till att kommunen nu väljer att testa detta upplägg.

Härnösands Energi och Miljö, HEMAB, har fått i uppdrag att genomföra förändringen så snart som möjligt. De har meddelat att det tar ungefär 72 timmar innan förändringen har slagit igenom på alla ställen.

Att släcka gatubelysningen är en del i kommunens arbete med att spara energi.

- Från klockan 05 på morgonen lyser gatubelysningen, säger Lars. Då är den tänd när människor börjar röra sig mot tåg, bussar, skolor och arbetsplatser. Som jag sa när vi startade det här försöket får vi vara beredda att prova oss fram. Det handlar om att hitta ett bra sätt att spara energi utan att det blir otryggt.