Publicerad

Härnösandshus och Härnösands kommun köper fastigheter på Brännan

Röda hus, snö på marken

Det kommunala bolaget AB Härnösandshus och Härnösands kommun har köpt tre fastigheter centralt på Härnön. Härnösandshus har köpt fastigheten där Sporthotellet finns idag och Härnösands kommun har köpt två fastigheter som tidigare har använts av Statens skola för vuxna, SSVH. Alla tre fastigheter ligger på området som kallas Volontären.

- Härnösand har som mål att bli 30 000 innevånare till 2040, ska vi klara det målet så måste vi ligga steget före och förvärva mark som går att utveckla för bostäder när tillfälle ges säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

-Vi fick ett bra tillfälle att köpa tre fastigheter som var till salu samtidigt och på så sätt få ett större sammanhängande område. De ligger i ett centralt läge med mycket goda möjligheter för utveckling av bostäder, lokaler för skola, vård och omsorg eller annan allmännyttig verksamhet, säger Göran Albertsson, vd på AB Härnösandshus.

- Med tanke på vårt gemensamma arbete kring Torsboda så kommer vi att behöva mark för boenden. Idag finns det få lediga centrala ytor för att utveckla för boenden. Med det här förvärvet öppnar vi för flera möjligheter, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

Priset för de två fastigheter kommunen har köpt blev 450 000 kronor per fastighet. Härnösandshus betalade 1,9 miljoner kronor för Sporthotellet.

Den som vill övernatta på Sporthotellet kommer att kunna göra det även i fortsättningen.