Publicerad

Så ska kommunens pengar till landsbygdsutveckling användas

Barn och vuxna sitter tillsammans på en stenklippa, Häggdångers byskola och Häggdångers kyrkas kyrktorn i fjärran.

Foto: Henrik Skanfors

2023 startar den nya EU-perioden vilket innebär nya möjligheter att söka pengar för att driva utvecklingsprojekt på bland annat landsbygden. Härnösands kommun har också pengar avsatta för landsbygdssatsningar. Idag har kommunstyrelsen beslutat om nya riktlinjer för hur dessa pengar ska användas och fördelas.

- Det lokala engagemanget är viktig nyckel för att skapa utveckling, säger Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen och ordförande i landsbygdsrådet. Dessutom vet vi att 60 procent av arbetet för att nå Agenda 2030 behöver ske lokalt. Så det här är viktiga riktlinjer för framtida utveckling.

De medel Härnösands kommun har avsätta kan användas till medfinansiering, men nu också till direktfinansiering. Något som är nytt för denna period.

- Vi har sett goda exempel från Kramfors där möjligheten till direktfinansiering givit bra effekter. Bland annat i form av att det kommer in nya personer, föreningar och entreprenörer som driver projekt och att de som fått chans att börja i liten skala sedan har skalat upp och gjort mer, säger Ingemar Wiklander.

Aktiva föreningar, företag och organisationer på landsbygden bidrar till attraktiva platser där fler känner sig välkomna att bo, leva, verka och besöka.
Kommunen håller på att utveckla en e-tjänst som ska användas för att söka landsbygdsmedlen. E-tjänsten kommer att finnas på harnosand.se. Ansökan till den första beslutsomgången ska vara inskickad senast sista mars.

Beslut fattas i landsbygdsrådet i april.