Publicerad

Mu - ska Härnösands kommun köpa kor?

Kor i hagen i kvällssol

Kommunala kor? Ja, kanske det. Det är i alla fall ett e-förslag som nu ska utredas. Förslaget är att kommunen ska köpa in ett antal kossor som sedan lokala bönder får ta hand om för att de i slutändan ska bli närproducerat kött som serveras på kommunens skolor och boenden.

Niklas Jansson som givit förslaget skriver att tanken är att kommunen i dessa tider med miljöpåverkan och all processad mat ska ha närproducerat kött i sin verksamhet. Enligt Niklas Jansson görs detta idag av Härjedalens kommun, så det borde vara möjligt även i Härnösand.

Han skriver att det skulle ge ett bättre kött, kanske förbättra böndernas situation i kommunen, bli mindre transporter vilket är bra för miljön och större insyn. Dessutom skulle det ge gott och bra kött till kommunens barn och äldre.

Förslaget landade först hos samhällsnämnden som var positiva, men som tyckte att det behöver utredas vidare. Nu har även kommunstyrelsen tagit beslut i frågan. De beslutade att förslaget ska utredas i ett redan befintligt projekt som Härnösands kommun har tillsammans med Mittuniversitetet. Projektet heter Lokal upphandling för omställning mot ett hållbart livsmedelssystem, och handlar om framtida livsmedelsupphandlingar. Projektet förväntas besvara juridiska frågor och frågor om infrastruktur, leverantörer och mer.

- Vi tycker att förslaget är spännande och det ligger i linje med målet att kommunen i högre utsträckning ska köpa råvaror från lokala producenter, säger Knapp Britta Thyr (mp), kommunstyrelsens vice ordförande. Det skulle minska koldioxidavtrycken, öka självförsörjningen av mat och andelen arbetstillfällen i glesbygd. Allt i linje med Agenda 2030.