Publicerad

Föreningar kan få bidrag för hälsofrämjande aktiviteter under 2023

Pappa och son på utflykt i skogen.

Ordnar din förening kostnadsfria friluftsaktiviteter som är öppna för alla? Då kan ni söka projektbidrag från Region Västernorrland. Ansökan för 2023 ska vara inne senast den 28 februari.

Målet med det riktade projektstödet är att minska stillasittande och öka invånarnas fysiska aktivitet med fokus på naturvistelse. Idéburna föreningar och organisationer i Västernorrlands län kan ansöka om stödet.

Projektstödet ska användas till att genomföra aktiviteter för att bidra till att få fler av länets invånare att bli fysiskt aktiva, gärna utomhus/i naturen.

Aktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria och rikta sig till invånare i Västernorrlands län
  • genomföras i Västernorrlands län
  • ha geografisk spridning över länet. Det innebär att de ska genomföras i minst tre av länets kommuner. Aktiviteterna kan genomföras i samarbete med andra föreningar
  • vara öppna för och aktivt bjuda in andra än föreningens medlemmar.
  • ha som ambition att nå minst 50 personer per projekt
  • följas upp genom att deltagarna besvarar en enkel enkät som folkhälsoenheten samordnar.

Den 29 maj-4 juni 2023 genomförs en friluftsvecka i länet. Region Västernorrland vill gärna kraftsamla och ser fram ­emot många aktiviteter i samverkan med föreningslivet under den veckan.

Det kan till exempel handla om promenadgrupper för barn, ungdomar, vuxna, rullatorrally för äldre, orientering för ovana deltagare, undervisning om hur man hittar i skogen med en karta, kompass och så vidare. Under friluftsveckan pågår aktiviteter i anslutning till hälsoslingor med digitala tipsfrågor, fototävling, naturbingo. Kan din förening hitta andra alternativ till rörelse för olika åldersgrupper?

Maxbelopp per sökande organisation/förening är 50 000 kronor.

Mer information om vad stödet kan användas till och hur du ansöker hittar du här. Länk till annan webbplats.