Publicerad

Mer stolta och nöjda Härnösandsbor

Illustrerad bild där två personer går i en stadsmiljö. Den ena säger "härnta, det är fint det". Den andra svarar "ja fler borde flytta hit"

Väldigt många Härnösandsbor är stolta över sin kommun och nöjda med hur kommunen sköter sina verksamheter. Det visar årets medborgarundersökning där nöjdheten bland invånarna ökar på nästan alla frågor.

Hela 93,6 procent svarar ganska eller mycket bra på frågan om vad de tycker om sin kommun att leva och bo i. Drygt 67 procent kan rekommendera andra att flytta hit. Båda siffrorna har ökat jämfört med förra året och ligger även över rikssnittet.

− Det är fantastiskt roligt och bra. Att våra invånare är nöjda med livet i sin kommun och stolta över Härnösand är helt avgörande för att vi ska locka nya invånare och nå målet i vår tillväxtstrategi, 30 000 invånare år 2040, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Härnösandsborna upplever också att tryggheten i samhället ökar. På 20 av 22 olika frågor om trygghet ökar betyget. På många av dem är det en rejäl ökning.

− Vi har jobbat hårt med olika trygghetsfrågor de senaste åren och att det ger resultat känns väldigt skönt, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunalråd.

84 procent av de svarande ger höga betyg till hur kommunen sköter sina verksamheter jämfört med 77 procent förra året. Mest nöjda är vi med förskolan som får drygt 90 procent höga betyg medan äldreomsorgen står för den största ökningen, från 49 till 57 procent.

Underhållet av den offentliga miljön, till exempel skötsel av gator och vägar, parker, naturområden och badplatser får genomgående högre betyg än förra året. Särskilt stor ökning är det när det gäller åtgärder mot skadegörelse och förstörelse, till exempel klotter och övergivna fordon, från 53 till 67 procent höga betyg.

Även på frågorna om bemötande och inflytande ökar betyget på alla frågor. Väldigt kraftiga ökningar är det på frågorna om möjligheten att påverka innehållet i politiska beslut och möjligheten att delta aktivt i arbetet med att utveckla kommunen.

− Vi har jobbat mycket med att stärka demokratin. Bland annat har vi infört möjligheten att lämna e-förslag och även jobbat mycket med invånardialoger och samråd, säger Knapp Britta Thyr.

Medborgarundersökningen skickas ut varje höst till 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor. Svarsfrekvensen var 36 procent, precis som snittet för riket.

− Jag hoppas verkligen att ännu fler väljer att svara på enkäten nästa år. Varje svar är ett viktigt bidrag i arbetet med att fortsätta utveckla vår kommun, säger Andreas Sjölander.

Medborgarundersökningen

  • Skickas ut till 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor.
  • Innehåller 111 frågor.
  • Siffrorna i texten anger hur många procent av de svarande som givit höga betyg (Mycket bra eller Ganska bra).
  • Jämfört med förra året ökade betyget på 87 av 111 frågor.
  • Jämfört med riket har Härnösand högre betyg på 90 av 111 frågor.

Här kan du se alla resultat i medborgarundersökningen 2022 Pdf, 389.6 kB.