Publicerad

Sundsvall, Timrå och Härnösand planerar för stor etablering i Torsboda

en kartbild med stora byggnader inritade. I en cirkel i bilden syns två kvinnor och en man.

När det sker en etablering i Torsboda ska våra kommuner vara väl förberedda lovar tillväxtcheferna Pernilla Berg i Sundsvall, Annelie Axelsson i Timrå och Uno Jonsson i Härnösand.

Arbetet med att planera och mobilisera för en etablering i Torsboda pågår för fullt. Frågan är fortfarande inte om utan när en etablering blir av och det gäller att ha bra beredskap när det gäller bostäder, industrimark, skolor och förskolor, infrastruktur, kompetensförsörjning och mycket annat.

− Det finns ett brett intresse för Torsboda och optimismen är stor att vi ska lyckas landa en etablering. Samtidigt rycker vi inte på axlarna utan ser att vi har stora utmaningar för att klara en så snabb expansion och inflyttning som det handlar om, säger Pernilla Berg, tillväxtchef i Sundsvalls kommun.

I en rapport som konsultföretaget WSP gjort räknar man i tre olika scenarier att Torsbodafabriken år 2030 ska ha 2 000, 3 200 eller 5 000 anställda. För varje anställd räknar man med att ytterligare jobb skapas i andra branscher. Det kan till exempel handla om underentreprenörer och företag i närliggande branscher som väljer att placera sig i området. Men framför allt handlar det om jobb inom handel, service och offentlig sektor.

− Allt som de nya invånarna behöver i form av butiker, privata tjänster, skola/förskola, vård och omsorg och mycket mer behöver expandera, säger Annelie Axelsson, tillväxtchef i Timrå kommun.

Och så behövs det bostäder, massor av bostäder, framför allt i de närmast berörda kommunerna Härnösand, Sundsvall och Timrå. Grovt räknat har de tre kommunerna färdiga planer, pågående planer och kända planer som är på väg in för totalt cirka 9 000 nya bostäder.

− Att ha bra planberedskap är otroligt viktigt eftersom det är tidskrävande att ta fram detaljplaner. Den dagen fabriken börjar byggas ska det gå snabbt och smidigt för andra entreprenörer att söka bygglov och börja bygga. Och det gäller inte bara bostäder utan även mark för industrier och andra företag, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

flygbild över ett skogsområde med en illustrerad stor fabrik

En etablering i Torsboda skulle kunna ge upp till 5 000 direkta arbetstillfällen, men även många arbetstillfällen inom handel, privata tjänster och offentlig sektor.

Hur många nya invånare kan det då bli? Inräknat medflyttare räknar WSP med en ökning i Sundsvallsregionen med som mest cirka 13 350 invånare år 2030 jämfört med SCB:s prognos för samma år. Den ungefärliga siffran för Sundsvall är +8 500, för Härnösand +2 150 och för Timrå +1 500.

SCB:s prognos baseras på antaganden utifrån den historiska utvecklingen och tar inte hänsyn till kommunernas planerade bostadsbyggande, företagsetableringar eller andra framtidssatsningar. SCB förutspår att Sundsvallsregionen minskar med cirka 4 700 personer till år 2030.

− En etablering i Torsboda skulle alltså innebära att invånarantalet ökar i stället för minskar. Alla vi tre kommuner har dessutom egna prognoser som ligger högre än SCB:s. Och i slutänden beror det på oss själva, att vi är så förberedda och attraktiva som möjligt när det är dags, säger Annelie Axelsson.

− Ett besked om en etablering skulle också skapa en helt annan framtidstro i regionen och kunna minska utflyttningen redan innan fabriken är byggd, säger Uno Jonsson.

− Och den absolut viktigaste frågan är vad som händer om vi inte lyckas med Torsbodaetableringen. Om vi blir färre och färre invånare och fler och fler av dem är 80+, hur ska vi då klara vår gemensamma välfärd, säger Pernilla Berg.