Publicerad

Det här är en match som vi ska vinna tillsammans

Kollage med bilder på föreläsare från seminarium.

Några av föreläsarna under dagen. Från vänster: Tillväxtchef Uno Jonsson; Eva Nordlander och Oliver Dogo; Svenska Näringsliv respektive Handelskammaren Mittsverige; samt Annika Wallenskog, SKR.

Härnösandsföretagen behöver rekrytera, kommunen och de kommunala bolagen lika så. Och Härnösand behöver fler invånare. Invånare som arbetar och betalar skatt. Det är helt avgörande för både tillväxt och välfärd. Och problemet är inte unikt för Härnösand.

I princip alla svenska kommuner står inför samma förändring i befolkningen: allt fler lever till hög ålder och behöver mer eller mindre stöd från samhället. I procent växer den andelen av befolkningen mycket, medan den den andel av befolkningen som arbetar och betalar skatt inte alls ökar i samma takt.

Helt enkelt: de som ska se till så att alla viktiga jobb i företag och samhället utförs, och att skatteintäkterna räcker för att betala för vård, skola och omsorg med är för få.

Genom ett ännu starkare samarbete ska företag, kommun och de kommunala bolagen bli framgångsrika i de här frågorna. Den 31 januari möttes aktörerna för ett seminarium om Härnösands nuläge. Detta för att ännu starkare kunna gå vidare i arbetet och vinna matchen om invånare och kompetens.

- Det här är en fråga som kommer att påverka hela Härnösand och som kräver att hela Härnösand förstår läget och bidrar till lösningen. Därför är jag väldigt glad att vi har så bra uppslutning idag, säger Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.

Under seminariet deltog flera föreläsare som gav sina perspektiv på den utmaning som Härnösand och Sverige står inför.

Härnösands kommun redovisade SCB:s siffror gällande befolkningsutveckling i både kommunen och Västernorrland. Den pekar tydligt på en åldrande och minskande befolkning.

Eva Nordlander, vd för Svenskt Näringsliv i Västernorrland och Oliver Dogo, vd, Handelskammaren Mittsverige, redovisade näringslivets utmaningar kring rekrytering och uppmanade alla att tänka brett kring hur länet gemensamt kan locka morgondagens arbetskraft.

Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges kommuner och regioner (SKR), lyfte särskilt kompetensförsörjningens betydelse för välfärden där behovet av att anställa inom vård, omsorg, polisväsendet och många andra områden kommer att öka – samtidigt som andel invånare i Sverige som är i arbetsför ålder minskar.

Mycket pekar alltså på att konkurrensen om arbetskraften kommer att hårdna allt mer i framtiden, och det gäller att bli en vinnare i den kampen. I Västernorrland finns en potentiell jätteetablering som i ett slag skulle ge hela området Härnösand-Timrå-Sundsvall ett enormt lyft.

Uno Jonsson, tillväxtchef, Härnösands kommun, berättade om det arbete som görs inför en sådan etablering, framförallt genom att förbereda mark för byggandet av bostäder och industrier. Här står Härnösand väl rustat – det finns plats att växa.

Föreläsningarna varvades med samtal i mindre grupper där deltagarna fick diskutera både Härnösands utmaningar och möjligheter.

- Det har varit en bra dag och vi har fått en bra grund att stå på tillsammans. Nu får vi väl gå hem och fundera lite och fokusera på framtiden. För det finns mycket som är positivt och vi är många starka aktörer som vill framåt, säger Emma Edfors, vd, Härnö Gin.

Läs mer om utvecklingsprojekt och Härnösands tillväxtstrategi här.

Läs mer om Torsbodaprojektet här.

Läs mer om planerna för nya bostäder här. Länk till annan webbplats.