Publicerad

Härnösand samarbetar för att stoppa snatterierna

Gruppbild av fem personer som arbetar mot snatterier i Härnösand.

Samverkansgruppen mot snatterier samlad. Från vänster: Mattias Kjellberg (Ica Maxi), Mattias Melander (Fältgruppen) Jennifer Ålund (Folkhälsosamordnare) Hans Mellberg (Polisen) och Mattias Bast (Hemköp).

Butikssnatterierna måste minska. I Härnösand samarbetar handlare, polis och socialtjänstens fältgrupp kring förebyggande insatser särskilt riktade mot unga.

Gruppen träffas två gånger per år och har under 2022 genomfört förebyggande insatser på Härnösands högstadieskolor.

Insatsen har inneburit att handlare från Ica Maxi och Hemköp tillsammans med socialtjänstens fältgrupp och polis informerat om snatterier och vilka konsekvenser de får.

Och snatterier får konsekvenser inte bara för de drabbade handlarna. Den som snattar begår ett brott och blir man avslöjad kan man få både böter eller strafföreläggande och en anteckning i belastningsregistret.

Snatterierna kan också leda till att butikerna måste höja priserna, säga upp personal eller minska öppettiderna för att kompensera för det som stjäls. Det gör ju situationen sämre för alla kunder.

Responsen på informationsinsatserna har varit bra, och gruppen uppmanar även föräldrar att prata mer med sina barn om snatterier och stölder.

Enligt Svensk handels beräkningar stals det för omkring 8,5 miljarder kronor i Sverige under 2021. I den siffran ingår både snatterier (varor till ett värde av mindre än 1250 kronor) och stölder.

Det är enorma summor, men ändå är mörkertalet förmodligen stort. Många handlare uppger i Svensk Handels enkät att de inte polisanmäler snatterier eftersom det så sällan leder till resultat. Mattias Bast på Hemköp i Härnösand tycker att det är fel väg att gå:

- Slutar vi att anmäla brott så framstår det ju som att det finns något problem. Då får de här brotten lägre prioritet och polisen lägger mindre resurser på att lösa dem.

Områdespolis Hans Mellberg håller med, men konstaterar att anmälningarna är väldigt ojämt fördelade vilket talar för att vissa butiker helt enkelt struntar i att anmäla.

- De butiker som anmäler klart flest stölder är också de som är mest aktiva i de brottsförebyggande arbetet. De anmäler majoriteten av snatterierna och det så det ska vara, inte minst för att vi ska lyckas i arbetet riktat mot ungdomar, säger Mellberg.

Antalet anmälda snatterier i Härnösand varierar över tid, men anmälningarna ökade kraftigt både 2020 och 2021.

FAKTA Antal anmälda stölder i butik i Härnösand

År

Anmälda stölder

2019

66

2020

105

2021

173

2022

106

  • Åldersgruppen 35-55 år står för flest stölder i butik.
  • De flesta stölderna sker på torsdagar och fredagar.
  • De vanligaste brottstiderna är mellan kl 13-17.