Publicerad

Restaurang Skeppet erbjuds att flytta till Brygghuset/Hamnkrogen

några sammanhängande byggnader som ligger vid vattnet. Vid byggnaderna står en rad med flaggstänger.

När Nybron ska bytas ut kan Restaurang Skeppet på grund av bygget inte vara kvar. Ägaren har därför erbjudits att flytta till före detta Brygghuset/Hamnkrogen på Torsvik.

Nybron uppnår sin tekniska livslängd inom några år och måste därför bytas ut. Arbetet beräknas pågå från september 2024 till maj 2026. För att kunna bygga bron behöver området där Restaurang Skeppet ligger användas.

Bland annat ska entreprenören bygga en tillfällig arbetsbrygga på norra sidan av Nybron. Dessutom ska det i samband med brobygget förberedas för en gång- och cykelbana under den nya bron. Detta för att öka trafiksäkerheten i korsningen och förbättra gång- och cykelnätet.

Det här gör att Restaurang Skeppet behöver rivas. Restaurangägaren har som ersättning erbjudits den befintliga restauranglokalen på Torsvik som senast hette Brygghuset och dessförinnan Hamnkrogen.

För framtiden finns stora planer för Skeppsbron. Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram, en övergripande och långsiktig framtidsplan för hela Skeppsbron, som ska presenteras under våren 2023.

− Skeppsbron är ett av de viktigaste områdena vi har i arbetet med framtidens Härnösand. Här finns en enorm potential att skapa ett stråk med mötesplatser och folkliv, inte minst restauranger eller caféer längs kajen. Men det är viktigt att vi vet vad vi vill med hela stråket innan vi gör någonting så att vi gör rätt saker i rätt ordning, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

I den investeringsplan som är antagen är planen att bygga om Skeppsbron åren 2027-2029.

Läs mer om projektet Nybron

Läs mer om projektet Skeppsbron