Publicerad

Ny bredbandspolicy för Härnösands kommun

Bredband på rulle

Stabilt, skalbart och framtidssäkert bredband som kan fungera över lång tid. Det är inriktningen i Härnösands nya bredbandspolicy. Alla fastboende, företag och offentliga anläggningar i Härnösands kommun ska ha tillgång till datakommunikation som är stabil.

– Vi har höga ambitioner vad gäller snabb uppkoppling – precis som Sverige som nation. Målsättningen är att invånare och näringsliv ska uppleva att det finns datakommunikation med bästa möjliga standard. Det är en viktig del av tillväxtstrategin, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Knapp Britta Thyr (MP).

I bredbandspolicyn står det att år 2025 bör hela Härnösands kommun kunna ansluta sig till snabbt bredband, med det menas att 98 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s.

Det är HEMAB som genomför utbyggnaden på kommunens uppdrag.

– Högst antal anslutningar, högst anslutningsgrad och lägst byggkostnader avgör i vilken ordning områden ska prioriteras. Att många vill teckna abonnemang när möjlighet ges är en viktig del för att lyckas med utbyggnaden. Statliga finansiella bidrag från Post och telestyrelsen, PTS, är en viktig faktor för att vi ska lyckas koppla upp hela kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande, Andreas Sjölander (S).