Publicerad

Nya mål för Härnösand

Härnösands rådhus.

Ett starkt och hållbart Härnösand med plats för alla. Det är visionen i Härnösands kommuns nya målprogram som gäller för 2024-2027. Ett nytt målprogram tas fram varje gång det blir en ny mandatperiod. Målprogrammet utgår från de globala målen och Agenda 2030 men har också sex lokala inriktningar. Detta då förändring mot ett hållbart samhälle är något som måste göras tillsammans både globalt och lokalt.

Kommunens nämnder och de kommunala bolagen ska utifrån målen sätta egna mål för sina verksamheter.

- Vi har som ambition att minska antalet mål och ge nämnder och bolag ett ökat inslag av tillit och större handlingsutrymme. Det betyder att vi är tydliga med vad vi vill uppnå, men att vägen till målen i högre grad bestäms av de som känner verksamheten bäst, säger kommunstyrelsens vice ordförande, Knapp Britta Thyr (MP).

- Tillsammans ska vi skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar välfärd. Vi måste förhålla oss till de resurser vi har, både när det gäller pengar, människor och natur, säger, kommunstyrelsens ordförande, Andreas Sjölander (S)

De sex lokala inriktningarna:

1. Plats för alla
2. Plats för tillväxt
3. Modig miljökommun
4. Likvärdig utbildning
5. Jämställd och jämlik välfärd
6. Attraktiv arbetsgivare

Det slutgiltiga beslutet om målprogrammet fattas i kommunfullmäktige.

Här kan du läsa målprogrammet, notera att målprogrammet gäller från 2024 Pdf, 2.2 MB.