Publicerad

Nominera till Tillgänglighetspriset

Två händer som håller varandras händer.

Vet du en person, en förening, ett företag eller någon verksamhet inom kommunen som har förbättrat tillgängligheten i Härnösands kommun? Någon eller några som har gjort samhället mer tillgängligt, delaktigt eller jämlikt?

Nu är det dags att nominera till Härnösands kommuns tillgänglighetspris. Tanken med priset är att lyfta fram goda exempel och sprida information om tillgänglighet.

- Vi vill uppmärksamma de som gör något bra för kommunen. Det finns många som arbetar för att Härnösand ska vara en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter, säger Ingemar Wiklander (KD), ordförande i Tillgänglighetsrådet.

Vem som helst kan nominera kandidater till priset.

- Du kan nominera enskilda personer, någon eller några som jobbar inom kommunen, ett företag eller en förening. Kandidaterna ska ha gjort något utöver det vanliga och skapat mervärde för personer med funktionsvariation, säger Ingemar Wiklander.

Vinnaren utses av kommunens Tillgänglighetsråd. Pristagaren får ett diplom, ett symboliskt pris och kommer att bli uppmärksammad på ett Kommunfullmäktige och på kommunens hemsida.

Priset går till någon eller några som har arbetat med följande områden:

  • Bidragit till att det har blivit mer jämlikhet mellan människor som har en funktionsvariation och människor som inte har en funktionsvariation.
  • Förbättrat den fysiska tillgängligheten i till exempel lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer.
  • Förbättrat tillgängligheten till information och kommunikation, till exempel webbplatser, broschyrer eller annat.
  • Målmedvetet arbetat med att få människor med funktionsvariation delaktiga i en verksamhet eller aktivitet.
  • Arbetat för ökad medvetenhet och förbättrat bemötande genom förändringar av myter, attityder och värderingar som rör människor med funktionsvariation.

Här kan du nominera fram till 30 april.