Publicerad

Affär, turistsatsning och många fler bostäder – så vill ortsborna utveckla Häggdånger

Bild på Häggdångersbornas rapport om hur man vill utveckla bygden.

Häggdångersbornas rapport om hur man vill utveckla bygden har nu presenterats. Länk till rapporten hittar du i slutet av artikeln.

Nya vandrings- och cykelleder, en affär eller servicepunkt och en tydlig plan för att skapa fler bostäder för inflyttare. Det är konkreta förslag på hur Häggdånger ska utvecklas. Bakom förslagen står invånarna själva som under ett år arbetat med att analysera behov och resurser i bygden.

- Jag blir både glad och imponerad när jag ser det arbete som man har gjort i Häggdånger. Det som är slående är framförallt framtidstron. Bostadsbristen är visserligen en tydlig utmaning, men den är också ett tecken på att vinden har vänt – Häggdånger är attraktivt, många vill flytta hit. Med en stor företagsetablering i Torsboda skulle den här trenden förstärkas ytterligare, säger Ingemar Wiklander (KD).

Planerna för Häggdångers utveckling har tagits fram genom en så kallad LEA, Lokalekonomisk analys. Det är en modell för landsbygdsutveckling som Härnösands kommun driver tillsammans med organisationen Coompanion Västernorrland.

Modellen utgår från offentlig statistik som berättar om platsens förutsättningar. Därefter samlas bygden i lokala stormöten där alla boende som vill får delta. Utgångspunkten är att de som bor på en plats också är de som ser utmaningar och möjligheter bäst. Så kommunen finansierar, men invånarna driver processerna själva.

Lång lista med utvecklingsidéer

I slutet av mars 2022 hölls det första stormötet i Häggdånger och nu i början av april 2023, nästan på dagen ett år senare, presenterades resultatet offentligt.

Det är en lång rad förslag som listas av invånarna, och de sorteras in under fem övergripande rubriker:

  • Besöksnäring
  • Företagande/samverkan
  • Mötesplats + servicepunkt
  • Pendling + infrastruktur
  • Boende

Bland förslagen finns allt från satsningar på vägar, telefoni och annan infrastruktur, till önskemål om en butik och en restaurang – något som efterfrågas både av boende och turister.

Anki Wanhatalo är en av deltagarna i en grupp som bland annat ordnat en workshop och tagit fram material under året. Hon tycker att LEA har varit ett bra arbetssätt där många boende kunnat bidra med sina erfarenheter och det har gett väldigt många olika perspektiv.

- Även analysen i form av statistik har varit nyttig. Bara att få en siffra på hur mycket köpkraft vi boende har var en viktig insikt. Över 100 miljoner kronor! Det förstärkte vår bild av att det finns en väldig potential i Häggdånger, säger Anki Wanhatalo.

Nu fortsätter arbetet

Häggdånger har alltså analyserat sina tillgångar och behov, och gemensamt formulerat vad man vill göra. Nu börjar arbetet med att försöka förverkliga planerna.

- Att finansiera det man vill göra är något som vi tillsammans får arbeta med nu, men förutsättningen för att kunna driva utvecklingen på en plats är att det finns ett engagemang hos människorna som bor där – och det gör det verkligen i Häggdånger, säger Ingemar Wiklander (KD).

FOTNOT: LEA-projekt pågår just nu också i Högsjö och på Hemsön.

Läs hela Häggdångers LEA-rapport här. Pdf, 1.5 MB.

Läs mer om landsbygdsutveckling i Härnösand här.

Mötesdeltagare tittar på bilder på en storbildsskärm. 

Många hade kommit till Häggdångers bygdegård när resultatet av LEA-arbetet i bygden skulle presenteras.

Tre politiker och en tjänsteman från Härnösands kommun framför mötesdeltagarna i Häggdångers bygdegård.

Bland deltagarna på mötet fanns både tjänstemän och politiker från Härnösands kommun. Från den politiska majoriteten var förutom Ingemar Wiklander (KD) även Helena Elvendal (MP) och Britta Thyr (MP) på plats. Längst till höger Henrik Petré från tillväxtavdelningen på Härnösands kommun.