Publicerad

Ekonomiskt tufft läge – så jobbar vi med budgeten

flera sedlar och mynt ligger på ett bord

Det ekonomiska läget är av många olika anledningar tufft och det är nödvändigt att anpassa kommunens kostnader. Kommunens ledningsgrupp har gemensamt tagit fram ett tjänsteförslag som politikerna nu har som underlag när de ska forma sina förslag. Det slutliga beslutet om budget för 2024 tas av kommunfullmäktige i juni.

– ­Ingenting är bestämt ännu så vi får se var vi landar. De förslag som har presenterats i media är alltså på inget sätt beslutade ännu. Men precis som alla andra kommuner och regioner behöver vi tänka över noga hur vi på bästa sätt ska prioritera för att kunna värna våra kärnverksamheter. Det är ett jobbigt läge, men tjänsteorganisationen har bra koll och vi har råd med välfärden, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Det ekonomiska läget beror på många olika saker. En del är förhoppningsvis av mer tillfällig karaktär medan annat är långsiktigt och beror på strukturella förändringar.

– En stor utmaning är den demografiska utvecklingen. Härnösand har haft ungefär samma antal invånare i många år, men åldersfördelningen har förändrats rejält. Vi blir fler och fler äldre, särskilt personer över 80 år, medan antalet barn och vuxna i arbetsför ålder blir färre.

fyra stapeldiagram om åldersfördelning på en svartvit stadsbild

1971 var antalet barn och ungdomar betydligt fler än antalet pensionärer. Idag är förhållandet det omvända.

– Vi är väl medvetna om vilka behov både skolnämnden och socialnämnden har, men måste hela tiden ställa om verksamheterna utifrån det aktuella läget. För att behålla kvaliteten behöver äldreomsorgen mer resurser när vi får fler äldre och på samma sätt kan skolans resurser minska när antalet barn blir färre. I båda verksamheterna lägger vi ändå större resurser än jämförbara kommuner, säger Andreas Sjölander.

Nollinjen visar vad en kommun av Härnösands storlek förväntas lägga på olika verksamheter enligt Statistiska Centralbyrån (SCB). Tabellen visar alltså att Härnösand 2021 lade 11 miljoner mer än förväntat på förskolan och 42 miljoner mer på äldreomsorgen.

Det absolut viktigaste för att öka skattekraften är att Härnösand växer. Målet är att vara 30 000 invånare år 2040. Det är också viktigt att ökningen i huvudsak består av människor i gruppen 25-50 år för att få en mer hållbar åldersfördelning.

– Därför måste vi också våga satsa offensivt och fortsätta jobba hårt för att Härnösand ska vara attraktivt för inflyttare och nya etableringar, säger Andreas Sjölander.

Andra orsaker till svag ekonomi

Det ekonomiska läget är tufft redan i år och prognosen är alltså att det fortsätter under 2024. Några andra orsaker till det är:

  • På grund av att en ny pensionsmodell har införts får alla kommuner tillfälligt ökade pensionskostnader under 2023 och 2024.
  • Den höga inflationen med bland annat högre livsmedels- och drivmedelspriser ökar kostnaderna för till exempel skolmat och kollektivtrafik.
  • De generella statsbidragen följer inte inflationen och blir alltså i praktiken lägre. Vissa riktade statsbidrag har försvunnit.
  • Hyreshöjningar. Härnösands kommun hyr många lokaler och hyreshöjningarna är betydligt högre än de senaste åren.

Så tas budgetförslaget fram

Sedan ett antal år tar kommunledningsgruppen fram ett gemensamt förslag till budget i stället för att varje förvaltning gör sitt eget budgetförslag. I kommunledningsgruppen ingår cheferna för skolförvaltningen, socialförvaltningen, samhällsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen samt cheferna för HR, IT, tillväxt, kommunikation samt ekonomi- och kommunledning. Uppdraget är att utifrån de grundläggande ekonomiska förutsättningarna fördela resurserna så klokt som möjligt.

– Vi vill ta ett helhetsgrepp och presentera ett förslag som vi tillsammans tror är det bästa för kommunen som helhet. På vägen dit har vi stundtals tuffa diskussioner och alla får ge och ta. Men det gemensamma målet är att värna kärnverksamheterna skola, vård och omsorg i så hög utsträckning som möjligt samtidigt som vi vågar satsa inom några strategiskt viktiga områden, säger kommundirektören Lars Liljedahl.

I uppdraget ingick också att 2024 års budget ska ge ett överskott på 50 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,5 procent av den totala budgeten.

– Det innebär att politikerna har ett manöverutrymme på 10-30 miljoner utifrån vårt tjänsteförslag. De kan alltså välja att stryka delar av vårt förslag eller göra helt nya satsningar.

Nu ska politikerna besluta

Det gemensamma tjänsteförslaget har skickats som underlag till de olika politiska partierna. De ska nu utifrån sina värderingar forma egna budgetförslag. Vanligtvis brukar majoritetspartierna göra ett gemensamt förslag medan oppositionspartierna antingen går fram med egna förslag eller tillsammans med ett eller flera andra partier.

Här kan du läsa tjänsteförslaget som politikerna nu ska ta ställning till Pdf, 767.1 kB.