Publicerad

Härnösand får höga betyg för sin service

En man och en kvinna som läser ritningar på en byggarbetsplats.

Härnösands företagare och invånare ger kommunens service mycket höga betyg i den årliga mätningen Insikt. På samtliga områden får Härnösand omdömen som klassas som höga eller mycket höga. Totalt hamnar Härnösand på plats 24 bland Sveriges kommuner.

− Härnösand är och ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i och då är vår service bland det viktigaste som finns. Invånare och inflyttare och inte minst företag som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet ska få snabb och professionell service, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen är en så kallad NKI-undersökning (Nöjd KundIndex) och görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). De som får möjlighet att svara på enkäten är företag, föreningar och privatpersoner som under 2022 haft ett ärende inom något av områdena miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, bygglov, serveringstillstånd eller markupplåtelse.

Plats 24 i Sverige

196 kommuner är med i årets ranking och totalt hamnar Härnösand alltså på plats 24. Det är en liten tillbakagång jämfört med förra året då Härnösand hamnade på en fin fjärde plats, men i nivå med de två åren före det. Betygen har sjunkit något på samtliga områden, men från väldigt höga nivåer och ligger nu på ungefär samma nivåer som för två år sedan.

− Det är förra året som sticker ut med fantastiskt positiva siffror, men sett över lite längre tid så ligger vi väldigt bra till. Självklart vill vi förbättra oss ännu mer, men vi ska också vara nöjda med att omdömena om vår service är höga eller mycket höga, säger Helena Elfvendal (MP), ordförande i samhällsnämnden som har hand om alla de områden som ingår i undersökningen.

Företagen mest nöjda

De svarande anger sina omdömen på en skala 0-100 där allt över 80 räknas som mycket högt och 70-79 högt. För Härnösands del ligger den totala nöjdheten på precis 80 och på alla områden är poängen en bra bit över 70. Generellt är företagen lite mer nöjda än privatpersoner och föreningar. Företagarna ger totalbetyget 81. Mest nöjda är företagen med miljö- och hälsoskydd som får 84 poäng följt av livsmedelskontrollen med 83.

– Det mest glädjande är att den här mätningen inte är något allmänt tyckande utan ett betyg på vårt faktiska arbete, vårt bemötande och vår service i konkreta ärenden, säger Helena Elfvendal.