Publicerad

Härnösands kommun deltar i panelsamtal i Almedalen

Vy över Almedalen

Tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och Jämtland/Härjedalen arrangerar Västernorrland två panelsamtal samt ett kvällsmingel i Almedalen 2024. Vi behöver öka förståelsen och engagemanget för den historiska samhällsomställning som pågår i hela norra Sverige och inte minst i Västernorrland.

Omställningens miljardinvesteringar och företagsetableringar bidrar till efterlängtad och nödvändig tillväxt och inflyttning. För att lyckas behöver vi framför allt bygga nya bostäder och få hjälp av staten att dela riskerna. Det är också tema på de två panelsamtal som arrangeras tisdagen den 25 juni:

1. Norra Sverige måste komma i gång med bostadsbyggandet

Länk till panelsamtalet: https://www.almedalsveckan.info/program/70777 Länk till annan webbplats.

2. Sverige bidrar till att göra världen grönare – stort ansvar med stora risker behöver delas med staten

Länk till panelsamtalet: https://www.almedalsveckan.info/program/70802 Länk till annan webbplats.

Arbete för att säkra hållbar omställning och utveckling

Almedalsveckan, som pågår i fyra dagar med start 25 juni, är världens största demokratiska mötesplats och Härnösands kommun deltar för att skapa förståelse för vår situation, påverka politiker samt fortsätta bygga en plattform för en hållbar utveckling i hela norra Sverige. I grunden finns även Påverkansagendan som regionens politiker fattat beslut kring.

Från Härnösands kommun deltar kommundirektör Lars Liljedahl, tillväxtchef Uno Jonsson och kommunikationschef Tomas Wahlund. Från EU-projektet Hållbar samhällsomställning, HSO, deltar Annelie Axelsson.

Kostnaden för deltagandet inklusive transport till och från Visby samt boende blir ca 8 000 kr per person. Resa och deltagande står för en större del av kostnaden och boendet kostar cirka 1 600 kr per person och dygn.