Publicerad

Nytt systemstöd för att förebygga välfärdsbrottslighet

närbild på två händer som skriver på ett tangentbord. I vänstra hörnet en vit ruta med en notis som säger Affärskritisk förändring.

Ett nytt systemstöd som skickar ut notiser när det sker affärskritiska förändringar i ett företag ska hjälpa Härnösands kommun att förebygga välfärdsbrottslighet. Systemet heter Inyett Guard och i det har kommunen möjlighet att bevaka och kontrollera kommunens leverantörer.

- Vi får notiser om det sker förändringar inom företaget, exempelvis om de får en betalningsanmärkning, det kommer in nya styrelseledamöter, de ändrar affärsinriktning eller om det händer andra anmärkningsvärda saker i bolaget. Systemet ger oss mycket mer information än vad vi har kunnat se tidigare. Och med den informationen kan vi lättare upptäcka om saker inte står rätt till eller om det är något vi behöver undersöka närmare eller vara vaksamma på, säger Helena Fahlén avtalscontroller på Härnösands kommun.

Systemstödet och arbetet med den information det genererar är en del i kommunens jobb för att förebygga och försöka upptäcka försök till välfärdsbrottslighet.

- Vi är mitt i en stor samhällsomvandling i norr och erfarenheter från andra regioner som varit i liknande sits visar att välfärdsbrottligheten ökar i takt med att intresset för området växer. Vi vill förbereda och förebygga så gott vi bara kan, säger Helena Fahlén.