Publicerad

Den gröna samhällsomställningen är här – så trappar vi upp och ställer om

Landshövdingarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland hälsar välkommen till Norra Sverige-kvällsmingel i Almedalen 2024.

Från vänster: Landshövdingarna Lotta Finstorp, Helene Hellmark Knutsson, Marita Ljung och Carin Jämtin. Rickard Carstedt (s), ordförande Regionala utvecklingsnämnden Västerbotten, Anders Öberg (s) ordförande Regionstyrelsen Norrbotten, Jonny Lundin (c), ordförande Regionala utvecklingsnämnden Västernorrland

Att jobba tillsammans när något viktigt ska kommuniceras är ett vinnande koncept. Det blev väldigt tydligt då Sveriges fyra nordligaste län; Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten tillsammans bjöd in till panelsamtal och kvällsmingel i Almedalen. Anledningen? Den gröna samhällsomställningen som pågår i hela norra Sverige.

Den gröna samhällsomställningen pågår i hela norra Sverige och det här är bara början. Och även om det gäller den norra delen av landet så berör och påverkar det hela Sverige, från norr till söder.

Därför var Almedalen en självklar arena för att flytta omställningens möjligheter och utmaningar högre upp på den nationella och politiska agendan. Och det lyckades. Fullsatta panelsamtal och kvällsmingel talade sitt tydliga språk. Samtalen fokuserade på vikten av att komma igång med bostadsbyggandet och att staten måste vara med och dela risk när små kommuner växer.

Nytt EU-projekt leder arbetet

Här i Västernorrland leds det strategiska omställningsarbetet av projektet Hållbar samhällsomställning, HSO. Projektledare är Annelie Axelsson.

- "Sverige har en unik möjlighet att ta lead i den gröna industrialiseringen, säger Annelie. Genom de fyra nordligaste länens gemensamma Almedalssatsning lyckades vi flytta fram positionerna betydligt i de viktiga frågorna, bygga vidare på norra Sverige-samarbetet samt sprida information om alla investeringar och etableringar som sker här i Västernorrland".

I HSO-projektet, som finansieras av Europeiska unionen och Region Västernorrland, arbetar länets sju kommuner tillsammans för att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle utifrån ett helt nytt läge. Med investeringar och etableringar beräknade till mellan 100 och 120 miljarder SEK, 15 000 nya arbetstillfällen och omkring 40 000 nya medborgare i hela regionen står Västernorrland inför historiska tillväxtmöjligheter.

Dela kunskap och möta näringslivets behov

HSO-projektet ska effektivisera samhällsbyggandet genom att identifiera smarta arbetssätt, dela kunskap mellan kommunerna och hitta sätt att möta näringslivets ökade behov. Allt detta ska leda till en hållbar tillväxt i hela regionen.

- "För att lyckas behöver vi ha goda samtal mellan kommuner, regioner och staten, och även med det privata näringslivet. Tillsammans behöver vi hitta lösningarna på de komplexa utmaningarna som den gröna samhällsomställningen innebär", säger Lars Liljedahl, kommundirektör i Härnösands kommun.

Projektledare Annelie Axelsson och kommundirektör Lars Liljedahl