Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Gratis färdtjänst för unga

    Samhällsnämnden föreslår att egenavgiften för barn och ungdomar som behöver färdtjänst tas bort. Förslaget gäller de som är 7-19 år och tanken är att likställa dem med alla andra i samma ålder som åker gratis med kollektivtrafiken.
  • Invånardialog om Nybrogatan

    I början av nästa år blir det en invånardialog om Nybrogatan. Det har samhällsnämnden beslutat.
  • Skolnämndens förslag på hur de ska klara budgetramen för 2019

    Idag, den 13 december, hade skolnämnden i Härnösand sammanträde. De tog beslut om vilka åtgärder som ska göras för att nämnden ska klara sin budget för 2019.