Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Gammal järnväg kan bli cykelväg och vandringsled

    Den gamla Ådalsbanan mellan Härnösand och Veda kan i framtiden omvandlas till cykelväg och vandringsled. Kommunstyrelsen ställer sig i ett yttrande positiv till att inleda en dialog om att ta över banan från Trafikverket.
  • Oförändrade budgetramar för 2020

    Kommunstyrelsen har som ambition att höja överskotten i den kommunala ekonomin kommande år. Det framgår av det budgetdirektiv som kommunstyrelsen har fastställt. För nämnder och styrelser innebär förslaget oförändrade budgetramar att hålla sig till under nästa år.