Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Kommunen utreder fortsatta sjöfartsutbildningar

    Sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium och även andra typer av sjöfartsutbildningar kan återkomma till Härnösand. Kommunstyrelsen har beslutat att tillsammans med sjöfartsbranschen utreda hur utbildningar inom sjöfart i Härnösand kan utvecklas.
  • Enklare för restaurangföretag

    Kommunstyrelsen har beslutat att utreda hur alkoholhandläggningen kan samordnas med livsmedelstillsynen. Detta för att göra det enklare för den som vill starta och driva ett restaurangföretag.
  • Kompetensförsörjning en utmaning för kommunen

    Härnösands kommun står inför en utmaning. Behovet av välfärdstjänster ökar, samtidigt som många medarbetare går i pension. För att klara det långsiktiga behovet av kompetensförsörjning och det kortsiktiga behovet av bemanning behövs en gemensam strategi och modell. Idag beslutade kommunstyrelsen om en policy som ska hjälpa till säkra kompetensförsörjningen.