Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Fortsatt satsning på nya bostäder på Kattastrand

    Planerna för att omvandla industriområdet vid Kattastrand till ett nytt bostadsområde går vidare. Kommunstyrelsen har beslutat att satsa 1,5 miljoner kronor på en förstudie för att bedöma hur mycket föroreningar som finns i marken och att därefter ansöka om statliga bidrag för att sanera.
  • Gratis färdtjänst för unga

    Kommunstyrelsen föreslår att egenavgiften för barn och ungdomar som behöver färdtjänst tas bort. Förslaget gäller de som är 7-19 år och tanken är att likställa dem med alla andra i samma ålder som åker gratis med kollektivtrafiken.
  • Enklare för restaurangföretag om tillstånd och tillsyn samordnas

    Det blir enklare och tydligare för restaurangföretag om alkoholhandläggningen samordnas med livsmedelstillsynen. Det visar en rapport som kommunstyrelsen tidigare beställt och nu godkänt.