Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Kraven klara för ny park- och naturmarksentreprenad

  Till hösten ska en entreprenör för park- och naturmarksskötseln för åren 2020-2025 utses. Nu har samhällsnämnden beslutat vilka krav som ska gälla vid upphandlingen.
 • Plan för nya bostäder på Torsvik på granskning

  Samhällsnämnden har beslutat att skicka ut förslaget till ny detaljplan för bostadshus på Torsvik på granskning. Det är två fastighetsföretag, Härnösandshus och Årstabergsfastigheter, som har planer på att bygga på Torsvik.
 • Stängsel krävs runt nedbrunnet hus

  Nu kräver samhällsnämnden att en fastighetsägare sätter upp ett stängsel runt ett sedan länge nedbrunnet hus på Skolgränd. Görs det inte utgår ett vite för varje vecka och kommunen kan också komma att sätta upp stängslet på fastighetsägarens bekostnad.
 • Sanktionsavgift för bygge utan bygglov

  Samhällsnämnden beslutade på sitt möte i juni att ta ut byggsanktionsavgift för ett bullerplank längs E4 i Älandsbro som Trafikverket har byggt utan bygglov. Samtidigt återremitterades ett liknande ärende där HSB har byggt kontorsbodar i anslutning till sitt nybygge i närheten av Simhallen.
 • Kommunen stödjer HEMAB:s investering i bättre dricksvatten

  Härnösands Energi och Miljö, HEMAB, vill investera i bättre dricksvatten. De vill installera ett kolfilter som ska höja kvalitén och säkerheten på dricksvattnet i Härnösand. 
 • Kommunstyrelsen vill ha förslag på nya lösningar för barndans

  Kommunstyrelsen ger att kommundirektör i uppdrag att återkomma med förslag på möjliga lösningar på barndansverksamhet i Härnösand.
 • Härnösands kommunfastigheter köper 50 procent av Prisma

  Kommunstyrelsen beslutade idag att föreslå kommunfullmäktige att godkänna affären mellan Härnösands kommunfastigheter och Westerlinds. Affären innebär att Härnösands Kommunfastigheter AB som är en del av Härnösandshus-koncernen köper 50 procent av aktierna i Härnösand Handel AB, det bolag som äger Prismagallerian. Den preliminära köpeskillingen blir 4 463 876 kronor.